Animes - Gênero: Shounen Ai

ONA
Episódios: 72
Concluído
Fansub Formatos Episódios
Isekai / Peak Spider FullHD 36

OVA
Episódios: 1
Concluído
Fansub Formatos Episódios
Peak Spider LD 1

OVA
Episódios: 1
Concluído
Fansub Formatos Episódios
Peak Spider LD 1

ONA
Episódios: 30
Concluído
Fansub Formatos Episódios
Peak Spider HD 30

Série
Episódios: 13
Concluído

ONA
Episódios: 20
Concluído
Fansub Formatos Episódios
Isekai FullHD 20

Filme
Episódios: 1
Concluído
Fansub Formatos Episódios
Peak Spider FullHD, HD, (BD) 1
Sukinime HD, SD, (BD) 1
TMP Sub inativa FullHD, (BD) 1

Especial
Episódios: 2
Concluído

Série
Episódios: 12
Concluído
Fansub Formatos Episódios
Peak Spider HD, SD 12

Série
Episódios: 11
Concluído
Fansub Formatos Episódios
Fênix Sub FullHD, HD 11

Filme
Episódios: 0/1
Exibição: 22/Ago/20

Série
Episódios: 13
Concluído

OVA
Episódios: 2
Concluído

Série
Episódios: 12
Concluído
Fansub Formatos Episódios
Peak Spider FullHD, (BD) 12

Série
Episódios: 12
Concluído
Fansub Formatos Episódios
Isekai HD, SD 12

ONA
Episódios: 12
Concluído
Fansub Formatos Episódios
Absolute HD 12
Isekai HD 12
Sakura Fansubs Sub em hiato HD 12

OVA
Episódios: 4
Concluído
Fansub Formatos Episódios
Koisuru Sub inativa / Kokoro Lovers HD, (BD) 4
Sukinime FullHD, HD, (BD) 4

ONA
Episódios: 13
Concluído
Fansub Formatos Episódios
Peak Spider FullHD 13

Série
Episódios: 12
Concluído

OVA
Episódios: 1
Concluído
Fansub Formatos Episódios
P'Tieris / Peak Spider LD 1

OVA
Episódios: 1
Concluído
Fansub Formatos Episódios
Peak Spider SD 1

Série
Episódios: 4
Concluído
Fansub Formatos Episódios
Koisuru Sub inativa HD 4

OVA
Episódios: 1
Concluído
Fansub Formatos Episódios
Peak Spider FullHD, (BD) 1

OVA
Episódios: 2
Concluído
Fansub Formatos Episódios
Sukinime HD 2

ONA
Episódios: 20
Concluído
Fansub Formatos Episódios
Hu3 Animes Sub inativa HD 20

Série
Episódios: 12
Concluído
Fansub Formatos Episódios
Peak Spider HD 12

Série
Episódios: 10
Concluído

Série
Episódios: 1
Concluído
Fansub Formatos Episódios
BAS HD 1

ONA
Episódios: 15
Concluído

ONA
Episódios: 8
Concluído

ONA
Episódios: 20
Concluído
Fansub Formatos Episódios
Isekai FullHD 10

Filme
Episódios: 1
Concluído
Fansub Formatos Episódios
Peak Spider SD 1

Série
Episódios: 26
Concluído
Fansub Formatos Episódios
Peak Spider Projeto Previsto

Especial
Episódios: 1
Concluído

Série
Episódios: 49
Concluído
Fansub Formatos Episódios
Peak Spider DVD 49

Filme
Episódios: 1
Concluído
Fansub Formatos Episódios
Peak Spider LD 1

OVA
Episódios: 0/??
Exibição: ????-??-??

Filme
Episódios: 1
Concluído
Fansub Formatos Episódios
Kokoro Lovers HD 1 OVA

Série
Episódios: 12
Concluído
Fansub Formatos Episódios
Grupo Kirinashi FullHD 1
Sakura Fansubs Sub em hiato FullHD 12

ONA
Episódios: 11
Concluído
Fansub Formatos Episódios
Fênix Sub FullHD 11 Versão web, idioma coreano.

Série
Episódios: 10
Concluído
Fansub Formatos Episódios
Peak Spider HD 10

Filme
Episódios: 1
Concluído
Fansub Formatos Episódios
Aya HD 1
Fênix Sub HD 1

Série
Episódios: 10
Concluído
Fansub Formatos Episódios
Fênix Sub HD 10

Série
Episódios: 10
Concluído

OVA
Episódios: 2
Concluído

Série
Episódios: 12
Concluído

Filme
Episódios: 0/1
Exibição: 11/Set/20

OVA
Episódios: 1
Concluído

OVA
Episódios: 1
Concluído

OVA
Episódios: 2
Concluído
Fansub Formatos Episódios
Isekai FullHD, (BD) 2

OVA
Episódios: 1
Concluído
Fansub Formatos Episódios
Peak Spider LD 1

Voltar ao Topo

Copyright 2020 Info Anime. Todos os direitos reservados.