Sports
Projetos Incompletos
Animes Tipo Lanç.Formatos Epis.
SérieOutono 2016HD23/25
SérieOutono 1993DVD5/58
SérieOutono 2013HD25/75
SériePrimavera 2012HD, (BD)1/25
SériePrimavera 1991FullHD, HD, (BD)25/37
SérieOutono 2016HD22/38
SérieInverno 2017FullHD10/25
Projetos Concluídos
Animes Tipo Lanç.Formatos Epis.
SérieInverno 2012HD37/37
SériePrimavera 2014HD25/25
SériePrimavera 2015HD25/25
SérieVerão 2013HD12/12
SériePrimavera 2001DVD24/24
SérieInverno 2012FullHD13/13
OVA29/Out/14FullHD10/10
Especial20/Abr/12FullHD7/7
SérieOutono 2001DVD178/178
SérieOutono 2004DVD12/12
SérieOutono 2013HD38/38
SérieOutono 2014HD24/24
Voltar ao Topo