Infinite
Últimos Lançamentos
Tipo Projeto Formatos Ep/Cp
Hajimete no GalFullHD, HD, (BD)10
3D KanojoHD7
Tada-kun wa Koi wo ShinaiHD7
Akkun to KanojoHD7
Wotaku ni Koi wa MuzukashiiFullHD, HD6
Just Because!FullHD, HD, (BD)10
High School DxD HeroHD5
Amai Choupatsu: Watashi wa Kanshuu Senyou PetHD6
Sin: Nanatsu no TaizaiFullHD, HD, (BD)12
Masamune-kun no RevengeFullHD, HD, (BD)12
Projetos em Andamento
Animes Tipo Temporada Formatos Episódios
SériePrimavera 2018HD7/12
SérieVerão 2017FullHD4/12
SériePrimavera 2018HD7/??
SériePrimavera 2018HD6/??
SérieInverno 2018HD1/12
SériePrimavera 2017FullHD, HD, (BD)2/12
SériePrimavera 2014HD, (BD)13/102
SériePrimavera 2018HD5/12
SérieOutono 2017FullHD, HD, (BD)10/12
SérieInverno 2018HD1/12
SérieInverno 2018HD9/24
SérieOutono 2017HD3/12
SériePrimavera 2018HD7/12
SériePrimavera 2018FullHD, HD6/11
SérieInverno 2018HD7/12
Mangás Tipo Lançamento Capítulos
Mangá14/janeiro/20181/??
Projetos Previstos
Animes Tipo Temporada
OVA26/março/2018
Filme06/janeiro/2018
SériePrimavera 2017
Filme06/maio/2017
SérieInverno 2018
Especial25/junho/2014
SérieVerão 2016
SériePrimavera 2009
SériePrimavera 2018
SérieVerão 2016
Especial24/outubro/2012
Projetos Pausados
Animes Tipo Temporada Formatos Episódios
SériePrimavera 2014FullHD, HD, MP4, (BD)6/13
ONA31/março/2016HD, SD1/5
SérieInverno 2013FullHD, HD, MP4, (BD)3/13
SérieInverno 2016HD, SD4/10
Especial25/dezembro/2013FullHD, HD, MP4, (BD)1/6
Especial30/setembro/2016FullHD, HD, (BD)1/6
SérieVerão 2016FullHD, HD, (BD)2/12
SérieVerão 2017HD4/12
SériePrimavera 2016HD11/30
Especial22/julho/2011DVD2/51
SériePrimavera 2012HD10/51
SérieVerão 2014HD, MP426/38
SériePrimavera 2014FullHD, HD, MP4, (BD)2/12
SérieOutono 2016HD3/12
SérieInverno 2014HD, MP4, (BD)4/12
OVA23/novembro/2016FullHD, HD, MP4, (BD)2/8
SérieVerão 2012FullHD, HD, MP4, (BD)6/25
SérieVerão 2014FullHD, HD, MP4, (BD)6/24
SérieVerão 2017HD8/12
Projetos Concluídos
Animes Tipo Temporada Formatos Episódios
SérieInverno 2018HD12
SérieVerão 2015FullHD, HD, (BD)12
SérieInverno 2016FullHD, HD, (BD)12
OVA05/janeiro/2016FullHD, HD, (BD)1
SérieOutono 2014FullHD, HD, (BD)24
OVA18/Setembro/2015DVD1
OVA19/agosto/2016DVD2
SérieVerão 2014FullHD, HD, (BD)12
OVA12/Dezembro/2014DVD1
OVA25/Agosto/2014DVD1
SérieInverno 2017FullHD, HD, (BD)12
OVA04/abril/2017DVD2
SérieOutono 2017HD10
SérieOutono 2012FullHD, HD, MP4, (BD)12
OVA26/junho/2013FullHD, HD, MP4, (BD)1
OVA01/julho/2017DVD, SD1
SérieOutono 2012FullHD, HD, (BD)12
SérieInverno 2014FullHD, HD, (BD)12
Especial19/junho/2013FullHD, HD, (BD)1
SérieVerão 2003DVD26
SérieOutono 2014FullHD, HD, MP4, (BD)12
SérieInverno 2010FullHD, HD, MP4, (BD)12
SériePrimavera 2014HD, MP410
SérieVerão 2004FullHD, HD, (BD)13
OVA21/abril/2005FullHD, HD, (BD)1
SériePrimavera 2015FullHD, (BD)12
Filme18/agosto/2012FullHD, HD, MP4, (BD)1
Especial15/fevereiro/2013FullHD, HD, MP4, (BD)1
SérieOutono 2013FullHD, HD, MP4, (BD)12
SérieOutono 2016FullHD, HD, (BD)11
SérieOutono 2013FullHD, HD, MP4, (BD)24
SérieVerão 2017FullHD, HD, (BD)10
Filme09/março/2013FullHD, HD, MP4, (BD)1
SérieInverno 2012FullHD, HD, (BD)12
SériePrimavera 2015FullHD, HD, (BD)12
Especial24/Julho/2015FullHD, HD, (BD)6
OVA09/dezembro/2015FullHD, HD, (BD)1
Especial10/abril/2018HD1
SérieVerão 2013FullHD, HD, (BD)12
OVA10/março/2015FullHD, HD, (BD)1
OVA06/setembro/2012FullHD, HD, (BD)2
Especial21/março/2012FullHD, HD, (BD)6
SérieInverno 2014FullHD, (BD)13
SériePrimavera 2016FullHD, HD, (BD)12
SérieOutono 2013HD, MP412
SérieInverno 2015FullHD, (BD)10
SérieVerão 2015FullHD, HD, (BD)13
SérieOutono 2017FullHD, HD12
SérieOutono 2012FullHD, HD, SD, (BD)13
OVA20/agosto/2013FullHD, HD, MP4, (BD)2
OAD20/agosto/2015SD, LD, (BD)4
OVA20/dezembro/2016DVD1
SérieInverno 2015FullHD, HD, MP4, (BD)12
SérieVerão 2015FullHD, HD, MP4, (BD)12
OAD04/março/2016DVD1
SérieOutono 2008FullHD, HD, (BD)13
Especial27/maio/2009FullHD, HD, (BD)1
SérieOutono 2016HD12
SérieVerão 2017FullHD, HD, (BD)12
SérieInverno 2018HD12
SérieVerão 2015FullHD, HD, (BD)12
OVA09/março/2016DVD, (BD)1
SérieInverno 2017FullHD, HD, (BD)12
SérieOutono 2013FullHD, HD, MP4, (BD)12
SérieOutono 2014HD, (BD)13
ONA05/outubro/2014HD, MP4, (BD)14
ONA10/outubro/2017HD24
ONA03/outubro/2017HD1
SérieOutono 2017HD24
OVA10/setembro/2016HD3
SérieOutono 2011FullHD, HD, (BD)12
SérieInverno 2014FullHD, HD, (BD)10
Especial28/março/2014FullHD, (BD)5
OVA01/março/2012FullHD, HD, (BD)2
SérieInverno 2017FullHD, HD, (BD)12
SérieVerão 2016FullHD, HD, (BD)12
SérieVerão 2015FullHD, HD, MP4, (BD)12
SérieOutono 2007DVD, SD13
SérieInverno 2018HD10
SérieOutono 2012HD, MP44
SériePrimavera 2014FullHD, HD, MP4, (BD)12
SérieVerão 2015FullHD, HD, (BD)12
OVA27/janeiro/2016DVD1
SérieOutono 2016FullHD, HD, (BD)12
SérieOutono 2017HD12
SérieOutono 2015FullHD, HD, (BD)13
SérieOutono 2014FullHD, HD, (BD)12
OAD24/abril/2015DVD1
SérieOutono 2010FullHD, HD, MP4, (BD)12
ONA22/fevereiro/2011FullHD, (BD)4
SérieInverno 2013FullHD, HD, MP4, (BD)13
SériePrimavera 2011HD, MP451
SérieInverno 2014FullHD, HD, MP4, (BD)12
SérieOutono 2015FullHD, HD, (BD)12
SériePrimavera 2017FullHD, HD, (BD)12
SérieVerão 2011FullHD, HD, MP4, (BD)12
SérieVerão 2013FullHD, HD, SD, (BD)12
OVA20/junho/2013FullHD, HD, MP4, (BD)1
SériePrimavera 2017FullHD, HD, (BD)12
SériePrimavera 2014FullHD, HD, MP4, (BD)11
SérieInverno 2016FullHD, HD, (BD)12
OVA25/Julho/2015DVD, SD1
SérieVerão 2014FullHD, HD, (BD)12
SériePrimavera 2007FullHD, HD, (BD)26
OVA03/novembro/2008SD2
SérieOutono 2014FullHD, HD, MP4, (BD)22
OVA17/Maio/2015DVD1
SérieInverno 2015FullHD, HD, MP4, (BD)12
SérieOutono 2015FullHD, HD, (BD)10
OVA27/janeiro/2018FullHD, HD, (BD)1
OVA22/Junho/2015FullHD, HD, (BD)1
SérieVerão 2016HD, SD13
SériePrimavera 2015HD, MP412
SérieVerão 2005FullHD, HD, MP4, (BD)24
SérieInverno 2007FullHD, HD, (BD)12
OVA27/maio/2005FullHD, HD, MP4, (BD)1
SériePrimavera 2017FullHD, HD, (BD)12
SérieVerão 2017FullHD, HD, (BD)12
SériePrimavera 2014FullHD, HD, MP4, (BD)12
SérieOutono 2016HD12
SériePrimavera 2017HD, WEB12
OVA25/novembro/2015FullHD, HD, MP4, (BD)2
Filme18/fevereiro/2017FullHD, HD, (BD)1
Filme14/setembro/2013FullHD, HD, (BD)1
SérieOutono 2012FullHD, HD, MP4, (BD)12
SérieVerão 2015FullHD, HD, MP4, (BD)12
OVA04/janeiro/2016SD1
OVA04/julho/2016SD, LD2
Especial29/outubro/2015FullHD, HD, MP4, (BD)2
OVA17/agosto/2012DVD6
SériePrimavera 2015FullHD, HD, MP4, (BD)10
OVA02/novembro/2015FullHD, HD, MP4, (BD)1
Filme25/fevereiro/2017HD1
SérieInverno 2008FullHD, HD, (BD)13
SériePrimavera 2017FullHD, HD, (BD)12
Especial27/setembro/2017FullHD, HD, (BD)1
SérieOutono 2014FullHD, HD, MP4, (BD)12
Especial??/agosto/2015FullHD, HD, MP4, (BD)1
SérieInverno 2013FullHD, HD, MP4, (BD)12
SérieVerão 2017FullHD, HD, (BD)12
Filme23/abril/2016FullHD, HD, (BD)1
Mangás Tipo Lançamento Capítulos
Mangá04/outubro/201077
Live-Actions Tipo Lançamento Formatos Episódios
Série04/dezembro/2016HD4

Voltar ao Topo

Copyright 2018 Info Anime. Todos os direitos reservados.